Μελέτη

Μέσα σ’ έναν ευχάριστο, ζεστό και ασφαλή χώρο, παρέχεται η δυνατότητα στους μαθητές να προετοιμαστούν άριστα για την επόμενη σχολική ημέρα. Στο χώρο μελέτης τα παιδιά μπορούν απερίσπαστα να συγκεντρωθούν και να επικεντρωθούν μόνο στην προετοιμασία των μαθημάτων τους.

ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΜΕ

 • Με βάση τις ανάγκες και την προσωπικότητα του κάθε μαθητή, τον βοηθάμε ξεχωριστά να διαβάσει και να κατανοήσει το κάθε μάθημα.                                            
 • Λύνουμε όλες τις απορίες του και συμπληρώνουμε τυχόν κενά του.
 • Καθοδηγούμε το μαθητή στην επίλυση των ασκήσεών του.
 • Εξετάζουμε και επαληθεύουμε ότι έχει εμπεδώσει την ύλη και έχει λύσει σωστά τις ασκήσεις-εργασίες του.                                                         
 • Τον οδηγούμε σταδιακά και προοδευτικά στο να μάθει να μελετά σωστά, συστηματικά και αποδοτικά, με μακροπρόθεσμο αποτέλεσμα να αναπτύξει κριτικό τρόπο σκέψης και έκφρασης, προσωπική πρωτοβουλία και να οργανώνει σωστά το χρόνο του και το διάβασμα του.
 • Ενθαρρύνουμε και ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΟΥΜΕ τις προσπάθειες και την πρόοδό του.
 • Αξιολογούμε το μαθητή καθημερινά σε όλα τα στάδια της μελέτης του. Συνεργαζόμαστε και ενημερώνουμε τους γονείς για τις επιδόσεις του παιδιού στη γραπτή και προφορική εξέταση, την προσαρμοστικότητά του, το βαθμό προσήλωσής του και τη γενικότερη συμπεριφορά του.

ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΣ

 • Καλύτερες επιδόσεις στο σχολείο.
 • Ελαχιστοποίηση του άγχους των διαγωνισμάτων και των τεστ.
 • Καθόλου διάβασμα στο σπίτι.
 • Περισσότερος ποιοτικός χρόνος με την οικογένεια.
 • Περισσότερος ελεύθερος χρόνος για δημιουργικές εξωσχολικές δραστηριότητες.
 • Πιο χαρούμενα παιδιά.
 • Πιο ξεκούραστοι γονείς!!